آدرس سایت خود را به شکل صحیح وارد کنید!
ایرادات اساسی سایتت رو بشناس!
امروز درستش کنی فردا دیده میشی!


مسائل قابل /باید بهینه شود مسائل قابل /باید بهینه شود ارزش بررسی دارد ارزش بررسی دارد همه چیز درست است (عالی/قابل قبول؟) همه چیز درست است (عالی/قابل قبول؟)5/5 - (3 امتیاز)
keyboard_arrow_up